Bản quyền phần mềm

Sử dụng các phần mềm có bản quyền luôn mang lại cho bạn sự bảo mật cao nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất từ nhà cung cấp và quan trọng nhất là bạn không vi phạm luật bản quyền.

Bảng giá phần mềm
Thanh toán Internal External
Bản quyền cho VPS
01 tháng 350.000 đ Đặt mua 420.000 đ Đặt mua
01 năm 3.800.000 đ Đặt mua 4.000.000 đ Đặt mua
Bản quyền cho Dedicated Server
01 tháng 950.000 đ Đặt mua 990.000 đ Đặt mua
01 năm 7.800.000 đ Đặt mua 8.500.000 đ Đặt mua

Ghi chú:

Internal: Giá cho khách hàng thuê server IP tại Vinastar.net

External: Giá cho khách hàng không thuê server IP tại Vinastar.net

Plesk (Plesk Control Panel) là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, DNS Service, SQL Service, PHP, ASP,...

Flesk dành cho những nhà quản trị các dịch vụ như Web, Email, DNS, etc...với số lượng lớn website.

Admin/User cần một web base trên đó tích hợp đầy đủ các tính năng có thể control các service để vận hành cho website của mình.


Plesk support 3 cấp độ quản trị như sau:
- Administrator
- Reseller
- End User


Plesk không hề miễn phí vì đã là business thì không thể free. Tuy nhiên vẫn có một số phần mềm free nhưng về mặt chức năng thì không bằng Plesk.


Đối với Plesk thì support những platform sau :
- Windows
- Unix/Linux

parallels-plesk

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi login vào plesk các bạn sẽ được chuyển tới trang Home và sẽ thấy giao diện default bao gồm 2 frame như trong hình 1 trên. Trong đó:

- Frame bên trái: sẽ chứa các menu thường dùng nhất.

- Frame bên phải: sẽ chứa các chức năng mà khi các bạn click vào menu bên trái như Home, Resellers, Clients, Domain….

Frame bên trái

 • Menu Home: khi click vào sẽ trở về trang Home
 • Menu Resellers: quản lý các tài khoản resellers
 • Menu Clients: quản lý các user account
 • Menu Domains: quản lý toàn bộ domain trên server
 • Menu settings: quản lý các setting config trên plesk và một số settings thuộc ứng dụng của server như IIS, IP address, Bandwidth, log action của plesk, etc…

Frame bên phải

Các tính năng của trang Home

Hostname: giống như computer name trên windows hoặc hostname trên linux.

Hostname: giống như computer name trên windows hoặc hostname trên linux.

 • IP Address: địa chỉ IP của server
 • Resellers: kế bên đây là thống kê số lượng reseller hiện có trên server
 • Clients: thống kê số lượng clients hiện có trên server
 • Disk space: hiển thị dung lượng đĩa cứng trên server bao gồm tổng space là bao nhiêu ? còn dư bao nhiêu ?
 • Memory: hiển thị tổng dung lượng ram của server và tổng dung lượng ram còn dư là bao nhiêu.
 • Parallels plesk panel version: hiển thị thông số version của phần mềm plesk đang chạy là bao nhiêu.
 • Operating system: hiển thị thông tin hệ điều hành của server đang chạy.
 • CPU: thông số CPU của server.
 • Average load: mức độ load trung bình hiện tại của server.
 • Accounts: quản lý các vấn đề liên quan tới tài khoản account của resellers và clients như tạo/xóa/edit thông tin resellers/clients, quản lý templates resellers/clients, etc….
 • Domains: quản lý các vấn đề liên quan tới domain như tạo/xóa/edit domain, quản lý domain templates, etc…
 • Server: quản lý đến các ứng dụng backend như cấu hình của mail server, DNS, database, backup/restore, IP address, etc…
 • Applications & services: quản lý các vấn đề liên quan tới đăng ký domain, quản lý domains, xây dựng các website có sẵn từ tool của plesk, etc…
 • Interface: quản lý các giao diện và button, logo… của plesk.
 • Logs & statistics: quản lý các vấn đề liên quan đến resource đã sử dụng của server, thống kê log, các action đã thao tác trên plesk, event log của server, báo cáo chung, thông báo…
 • Security: quản lý các vấn đề liên quan đến access, limit access, kiểm tra các active session, certificates…
 • Account: quản lý thông tin của tài khoản admin trên plesk.
 • Help & support: quản lý các vấn đề liên quan đến support với bên cung cấp phần mềm là Parallels như trợ giúp, license, update…

Các tính năng của trang Resellers

 • Create reseller account: tạo tài khoản reseller.
 • Resellers account templates: quản lý các mẫu templates khi tạo reseller.
 • View traffics by resellers: quản lý resource của các resellers hiện tại trên server đang có.

Các tính năng của trang Clients

 • Create reseller account: tạo tài khoản reseller.
 • Resellers account templates: quản lý các mẫu templates khi tạo reseller.
 • View traffics by resellers: quản lý resource của các resellers hiện tại trên server đang có.

Các tính năng của trang Domains

 • Create domain: tạo thêm domain trên server.
 • Domain templates: quản lý các mẫu templates khi tạo domain.
 • View statistics: xem thống kê space, lưu lượng băng thông, email account, tài khoản FTP, etc…của các domain đang có trên server.
 • Traffic Usage: quản lý băng thông của client đã sử dụng trên server.

Các tính năng của trang Settings

 • Administrator Account: quản lý thông tin của tài khoản admin plesk
 • General: quản lý thông tin đến các vấn đề config như hostname/computer name, giờ hệ thống, license plesk, IP...
 • Security: các vấn đề liên quan đến bảo mật như limit access, security rule, SSL...
 • DNS: quản lý các cấu hình chính của DNS service. Không trực tiếp quản lý các record.
 • Database hosting: quản lý các connection giữa các server database và plesk. Trong đó bao gồm thông tin server IP, username và password.
 • Mail: quản lý các vấn đề liên quan đến config mail server, webmail sẽ sử dụng là gì ? các cơ chế chống spam mail, virus protection.
 • Log: quản lý về cấu hình lưu trữ log, log thao tác của plesk.
 • Control Panel Interface: cấu hình giao diện plesk control panel.
 • Components & Modules: quản lý các plugin, addon của plesk như VPN...

© 2008 - 2018 Vinastar Ltd - All rights reserved. Designed by Vinastar.net