Hướng dẫn chuyển tên miền về Vinastar.net

Hướng dẫn chuyển trên miền (tranfer domain) về quản lý tại công ty Vinastar Ltd

 

Việc chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Vinastar Cũng rất đơn giản.

1 - Đối với tên miền quốc tế:

tranfer-domain

 

Bước 2:

tranfer-domain

 

Bước 3:

tranfer-domain

© 2008 - 2018 Vinastar Ltd - All rights reserved. Designed by Vinastar.net