Quản lý tên miền

Công cụ quản lý chuyên nghiệp thông qua DNS trung gian

Vinastar hỗ trợ công cụ quản lý chuyên nghiệp thông qua DNS trung gian. Tên miền đăng ký ở Vinastar hoặc nơi khác, nếu trỏ về DNS trung gian này đều có thể sử dụng công cụ quản lý của chúng tôi.

Với công cụ quản lý này bạn hoàn toàn có thể thay đổi online các record như: A Cname – MX – URL – Frame...(khi tự quản lý tên miền, bạn sẽ chủ động về thời gian và công việc hơn. Tuy nhiên, trường hợp không tự quản lý được, bạn vẫn có thể gửi mail yêu cầu tới kythuat@vinastar.net để được hỗ trợ)

Quản lý DNS thông qua trang id.vinastar.net

Trang hương dẫn quản lý DNS thông qua trang quản lý khách hàng id.vinastar.net.

Xem hướng dẫn

Quản lý DNS tên miền việt nam

Hiện tại hệ thống tên miền Việt Nam chưa hỗ trợ tính năng quản lý như tên miền quốc tế, vì vậy để quản lý tên miền của mình, bạn cần thông qua DNS trung gian của vinastar (http://dns.vinastar.net). Bạn cần trỏ DNS tên miền theo các thông số sau:

dotvn1.vinastar.org – IP: 112.213.89.3

dotvn2.vinastar.org - IP: 222.255.121.247

Xem hướng dẫn

© 2008 - 2018 Vinastar Ltd - All rights reserved. Designed by Vinastar.net